UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 2 năm 2017

Một lần tôi hỏi một chính trị gia rằng điều gì ông hy vọng đạt được trong đời. Câu trả lời của ông ta rất đơn giản. “Tôi muốn trở nên thánh thiện”. Đây cũng là điều Chúa cần và mong muốn ở chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng