UCAN Vietnam Catholic Church News

Nông dân ở Thilawa bị tịch thu đất canh tác

February 27, 2017 

Những người nông dân ở Thilawa, Myanmar đang phải đối diện với việc đất đai họ canh tác qua hàng thế hệ bị tịch thu để làm các dự án phát triển kinh tế.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online