UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 3 năm 2017

Mùa Chay là mùa sám hối, mùa chúng ta soi rọi lại tâm hồn mình để được gần Chúa hơn.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng