UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nghề may giúp phụ nữ tự chủ về tài chính

Ngày 8 tháng 3 năm 2017

Chương trình dạy nghề may giúp các phụ nữ vùng biển thuộc bang Pradesh, Ấn Độ có thể tìm được việc làm và ít nhiều độc lập về tài chính.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng