UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Trở về nhà

Ngày 15 tháng 3 năm 2017

Người dân bộ tộc Padaung của Myanmar đang trên đường hồi hương khi nền dân chủ đang hình thành sau nhiều năm lánh nạn ở Thái Lan vì tình mất ổn định ở quê nhà.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng