Chương trình Bảo vệ Trẻ em

March 21, 2017 

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cùng với chính quyền địa phương ở Ấn Độ thực hiện chương trình Bảo vệ Trẻ em nhằm giúp các em nhất là em nữ trong các gia đình trồng trà nghèo, ý thức được vị trí và quyền lợi của mình trong xã hội.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online