UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chương trình Bảo vệ Trẻ em

Ngày 21 tháng 3 năm 2017

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cùng với chính quyền địa phương ở Ấn Độ thực hiện chương trình Bảo vệ Trẻ em nhằm giúp các em nhất là em nữ trong các gia đình trồng trà nghèo, ý thức được vị trí và quyền lợi của mình trong xã hội.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng