UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chương trình Bảo vệ Trẻ em

Ngày 21 tháng 3 năm 2017

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cùng với chính quyền địa phương ở Ấn Độ thực hiện chương trình Bảo vệ Trẻ em nhằm giúp các em nhất là em nữ trong các gia đình trồng trà nghèo, ý thức được vị trí và quyền lợi của mình trong xã hội.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 1 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 1 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng