UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 3 năm 2017

Thiên Chúa là ánh sáng và ánh sáng của Ngài mở mắt tâm hồn chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa Chay.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng