UCAN Vietnam Catholic Church News

Biến đổi khí hậu và nạn tảo hôn

March 29, 2017 

Phim tài liệu ngắn mô tả về mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và nạn tảo hôn trong các gia đình nghèo ở Bangladesh.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online