UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Biến đổi khí hậu và nạn tảo hôn

Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Phim tài liệu ngắn mô tả về mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và nạn tảo hôn trong các gia đình nghèo ở Bangladesh.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng