UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

Những ai tin vào Thiên Chúa thì không phải chết muôn đời.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa Chay.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng