UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chúa Nhật Lễ Lá

Ngày 7 tháng 4 năm 2017

Phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá là dịp chúng ta được đồng hành với Chúa trên con đường Ngài bước lên Thập Giá.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Lá.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng