UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày 14 tháng 4 năm 2017

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Thiên Chúa, vì yêu chúng ta vô hạn, đã chịu chết trên Thánh giá để cứu rỗi chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm hành trình cứu độ của Ngài.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng