UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Xây dựng hòa bình bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Bằng cách khuyến khích giới trẻ tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật để xây dựng hòa bình trong cộng đồng vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Philippines.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng