UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chấm dứt đàn áp người bày tỏ chính kiến ôn hòa

Ngày 8 tháng 5 năm 2017

Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) kêu gọi chính phủ Mayanmar chấm dứt đàn áp những người bày tỏ chính kiến cách ôn hòa và thay đổi luật hình sự hóa tự do ngôn luận.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng