UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Khủng hoảng tỵ nạn ở Myanmar

Ngày 29 tháng 5 năm 2017

Các cuộc xung đột ở Myanmar giữa quân đội và các nhóm thiểu số vũ trang đã buộc hàng ngàn thường dân phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn trong các trại tỵ nạn.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng