UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 2 tháng 6 năm 2017

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hiện diện ở giữa chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Thần Hiện Xuống.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Thứ Tư Lễ Tro ở Philippines

Ngày 21 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay

Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 9 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 2 tháng 2 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng