UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 2 tháng 6 năm 2017

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hiện diện ở giữa chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Thần Hiện Xuống.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng