UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Ngày 9 tháng 6 năm 2017

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời…”.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng