Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

June 9, 2017 

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời…”.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online