UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Gặp gỡ nhà báo Xyza Bacani

Ngày 14 tháng 6 năm 2017

Nhà báo Xyza Bacani người Philippines, từng là người trợ giúp các lao động giúp việc nhà ở nước ngoài, kể về động lực khiến cô tìm hiểu về tình cảnh của lao động di dân.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng