UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Ngày 16 tháng 6 năm 2017

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với sự sống vĩnh cửu cùng với Ngài bằng cách “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống… Ai ăn Thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng