UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Karen tỵ nạn ở biên giới Thái Lan-Myanmar

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

Người Karen lánh nạn chiến tranh ở Myanmar tỵ nạn ở biên giới Thái Lan và Myanmar đã lâu mà không biết tương lai họ và con cái họ rồi sẽ đi về đâu.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng