UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Cuộc sống của người Nhật Bản lớn tuổi ở nông thôn

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Vienna nghiên cứu cuộc sống và những thách thức mà những người Nhật Bản trên 65 tuổi sống ở vùng nông thôn phải đối mặt hàng ngày.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng