UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 28 tháng 7 năm 2017

Lòng yêu mến Thiên Chúa của chúng ta đủ lớn để giống nhưng người buôn tìm thấy viên ngọc quí đã về bán hết gia sản để mua được viên ngọc quý giá đó chưa?

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng