UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đối phó với hạn hán

Ngày 9 tháng 8 năm 2017

Những người nông dân ở vùng Ramechhap, miền trung Nepal không đầu hàng mà cố gắng cùng với sự trợ giúp từ tổ chức phi chính phủ TEVEL B’TZEDEK tìm ra phương cách đối phó với hạn hán.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng