UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Ngăn ngừa lạm dụng rượu bia, hạn chế bạo lực gia đình

Ngày 23 tháng 8 năm 2017

Chương trình vận động giới hạn quảng cáo, buôn bán và tiêu thụ rượu, bia của Asia Foundation và các tổ chức địa phương đã giúp giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình ở Cambodia.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng