UCAN Vietnam Catholic Church News

Đấu tranh cho quyền của trẻ em

September 13, 2017 

Các nhóm nhân quyền ở Ấn Độ ủng hộ và giúp đỡ phong trào các trẻ em đấu tranh cho quyền được giáo dục, chống lại lao động bóc lột và nạn tảo hôn.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online