UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đấu tranh cho quyền của trẻ em

Ngày 13 tháng 9 năm 2017

Các nhóm nhân quyền ở Ấn Độ ủng hộ và giúp đỡ phong trào các trẻ em đấu tranh cho quyền được giáo dục, chống lại lao động bóc lột và nạn tảo hôn.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Thứ Tư Lễ Tro ở Philippines

Ngày 21 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay

Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 9 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 2 tháng 2 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng