UCAN Vietnam Catholic Church News

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

September 15, 2017 

Hãy biết tha thứ ngay cả cho kẻ thù để chúng ta được Chúa tha thứ.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online