UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Vị thừa sai người Ý, Cha  Sebastiano D’Ambra đã tạo nên Phong trào Đối thoại mang tên Silsilah trong cộng đồng Hồi giáo ở Philippines. Bằng đối thoại, ngài đã xây dựng được sự kết nối trong các cộng đồng khác nhau về tôn giáo ở  Philippines.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng