UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Vị thừa sai người Ý, Cha  Sebastiano D’Ambra đã tạo nên Phong trào Đối thoại mang tên Silsilah trong cộng đồng Hồi giáo ở Philippines. Bằng đối thoại, ngài đã xây dựng được sự kết nối trong các cộng đồng khác nhau về tôn giáo ở  Philippines.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng