UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Một tương lai thế giới cho tất cả mọi người

Ngày 25 tháng 10 năm 2017

Đức Thánh cha Phanxicô cho biết tại sao một tương lai thế giới cho tất cả mọi người.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng