UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Một tương lai thế giới cho tất cả mọi người

Ngày 25 tháng 10 năm 2017

Đức Thánh cha Phanxicô cho biết tại sao một tương lai thế giới cho tất cả mọi người.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng