UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Khủng hoảng người Rohingya tỵ nạn

Ngày 1 tháng 11 năm 2017

Hơn nửa triệu người Rohingya ở Myanmar đã phải để lại tất cả phía sau chạy sang Bangladesh tìm nơi trú ẩn tránh các cuộc xung đột.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng