UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu ở châu Á có thể cổ võ đối thoại, hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là với tín đồ của các tôn giáo khác”.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng