UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Bên cạnh những người nghèo khổ nhất

Ngày 6 tháng 12 năm 2017

Noi theo gương Chúa Giêsu, những người làm công tác tông đồ luôn bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc những người nghèo khổ nhất trong xã hội.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng