UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ II Mùa vọng

Ngày 8 tháng 12 năm 2017

Chúng ta đang trông chờ Chúa đến có phải vì Ngài mang tin mừng đến cho chúng ta? Không. Chính Ngài là Tin mừng chúng ta đang trông đợi.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá

Ngày 23 tháng 3 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay

Ngày 16 tháng 3 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng