UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ IV Mùa vọng

Ngày 22 tháng 12 năm 2017

Đức Mẹ Maria đã “xin vâng” lời Thiên Chúa, còn chúng ta?

Kính mời quí độc giả suy niệm Tin mừng tuần thứ IV Mùa vọng Giáng sinh.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng