UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hạt giống hy vọng

Ngày 31 tháng 1 năm 2018

Bằng chương trình Hạt giống hy vọng, Caritas Australia chăm sóc sức khỏe, tư vấn, giúp đỡ những người phụ nữ Campuchia bị nhiễm HIV hòa nhập lại với cộng đồng.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng