UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 2 tháng 2 năm 2018

Thiên Chúa luôn ở giữa chúng ta. Ngài là một trong số chúng ta. Và khi ta phục vụ cho những người anh em chúng ta tức là chúng ta đang phục vụ cho Ngài.

Kính mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Mùa Chay

Ngày 23 tháng 2 năm 2018

Thứ Tư Lễ Tro ở Philippines

Ngày 21 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay

Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 9 tháng 2 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng