UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là cát bụi và sẽ trở về cát bụi.
Mời quí độc giả suy niệm ý nghĩa của Lễ Tro.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Mùa Chay

Ngày 23 tháng 2 năm 2018

Thứ Tư Lễ Tro ở Philippines

Ngày 21 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay

Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 9 tháng 2 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 2 tháng 2 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng