UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay

Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Mùa Chay là cơ hội cho chúng ta nhìn lại và thay đổi bản thân để cố gắng thực hiện cho được những gì mà chúng ta đã đoan hứa với Thiên Chúa.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng