UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thứ Tư Lễ Tro ở Philippines

Ngày 21 tháng 2 năm 2018

Thứ Tư Lễ Tro mở đầu cho Mùa Chay sáu tuần sám hối mong đợi Chúa Phục Sinh.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng