UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III Mùa Chay

Ngày 2 tháng 3 năm 2018

Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả những ai biết hối cải quay về với Ngài.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay

Ngày 16 tháng 3 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Mùa Chay

Ngày 23 tháng 2 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng