UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Ăn chay, tuần hành vì dân chủ và hòa bình

Ngày 7 tháng 3 năm 2018

Kỷ niệm cuộc cách mạng hòa bình thành công đem dân chủ trở lại, các tu sĩ, nữ tu ăn chay, tuần hành cùng dân chúng mong dân chủ hòa bình tiếp tục ngự trị ở Philippines.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng