UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay

Ngày 16 tháng 3 năm 2018

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn mình”. Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu vô bờ Ngài dành cho chúng ta bằng cái chết đau đớn trên thập giá để cứu chuộc chúng ta.

Kính mời quí độc giả cùng suy niệm.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 7 năm 2018

Cho một Bắc Hàn tự do

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng