UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay

Ngày 16 tháng 3 năm 2018

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn mình”. Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu vô bờ Ngài dành cho chúng ta bằng cái chết đau đớn trên thập giá để cứu chuộc chúng ta.

Kính mời quí độc giả cùng suy niệm.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng