UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nghề khắc tượng thánh đạo Công giáo bằng gỗ

Ngày 28 tháng 3 năm 2018

Nghề khắc tượng thánh đạo Công giáo bằng gỗ ở thị trấn Paete, miền nam Philippines là ngành nghề chính ở đây có từ thời những người Tây Ban Nha đến cách nay đã hơn một trăm năm.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng