UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Dòng Tên trợ giúp người nghèo ở Timor-Leste

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Dòng Tên trợ giúp giáo dục, y tế và thức ăn cho người nghèo ở miền núi nghèo nàn Railaco cách thủ đô Dili của Timor-Leste hàng giờ đi xe.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng