UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tin mừng Chúa nhật lễ Thăng Thiên

Ngày 11 tháng 5 năm 2018

“Hãy đi rao giảng Tin mừng cho khắp mọi nơi”, đó là lời Thiên Chúa dặn các tông đồ trước lúc Ngài về trời và đó cũng là lời nhắn nhủ của Chúa cho mỗi Kitô hữu chúng ta.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng