UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hệ thống cảnh báo lũ lụt hữu ích cho người nghèo

Ngày 27 tháng 6 năm 2018

Tổ chức ICIMOD lắp đặt hệ thống báo lũ giúp người dân Nepal nghèo ở vùng đông nam tránh được lũ đầu nguồn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 14 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng