UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Kỷ niệm năm thứ ba Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh cha

Ngày 4 tháng 7 năm 2018

Năm nay là năm thứ ba, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng Thông điệp “Hãy chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta” (Laudato Si).

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng