UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Chúa nói  “…. những gì thuộc về Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa” vậy những gì thuộc về Thiên Chúa? Đó là tất cả, không chỉ là tiền bạc, vật chất, đất đai, cây cỏ … và cả chúng ta đều thuộc về Ngài.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 22 tháng 9 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 15 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng