Xây dựng hòa bình bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Bằng cách khuyến khích giới trẻ tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật để xây dựng hòa bình trong cộng đồng vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Philippines.


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online