Khủng hoảng tỵ nạn ở Myanmar

Các cuộc xung đột ở Myanmar giữa quân đội và các nhóm thiểu số vũ trang đã buộc hàng ngàn thường dân phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn trong các trại tỵ nạn.


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online