Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Thiên Chúa là ánh sáng và ánh sáng của Ngài mở mắt tâm hồn chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa Chay.


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online