Suy niện Tin mừng Chúa Nhật

Chẳng nỗi sợ hãi nào xâm chiếm được chúng ta nếu chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online