ơn-gọi

‘Không nên e ngại tiếng Chúa gọi’

‘Không nên e ngại tiếng Chúa gọi’ thumbnail

Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăng tiến đời sống Giáo hội nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi


Điều gì đã xảy ra cho các linh mục vùng Atharogram?

Điều gì đã xảy ra cho các linh mục vùng Atharogram? thumbnail

Các nghi lễ phong chức ở thành trì Công giáo đã giảm mạnh


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online