cầu-nguyện-cho-hoa-binh

Các lãnh đạo tôn giáo lo lắng về hòa bình thế giới

Các lãnh đạo tôn giáo lo lắng về hòa bình thế giới thumbnail

Cuộc gặp gỡ liên tôn giáo mang tinh thần của Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hòa bình do Đức Thánh cha Gioan Phaolô khởi xướng năm 1986


Người Công giáo cầu nguyện cho Ấn Độ và Pakistan hòa bình

Người Công giáo cầu nguyện cho Ấn Độ và Pakistan hòa bình thumbnail

Người Công giáo cam kết làm việc vì giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay


Ngày Hòa bình thế giới cầu nguyện cho Kashmir

Ngày Hòa bình thế giới cầu nguyện cho Kashmir thumbnail

Các trường học Công giáo cầu nguyện và tổ chức các chương trình hòa bình trong vùng xung đột


Đức Giáo hoàng cùng 100.000 người cầu nguyện cho hoà bình tại Quảng trường Thánh Phêrô

Đức Giáo hoàng cùng 100.000 người cầu nguyện cho hoà bình tại Quảng trường Thánh Phêrô thumbnail

“Bạo lực và chiến tranh không bao giờ là con đường đưa đến hoà bình”


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online