cứu-trợ

Giáo hội kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân bão

Giáo hội kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân bão thumbnail

Nỗ lực cứu trợ được tăng cường khi tổng số người chết trong trận bão Bopha lên đến gần 500 người


Caritas Pakistan chuẩn bị đối phó lũ lụt

Caritas Pakistan chuẩn bị đối phó lũ lụt thumbnail

Các nhóm đánh giá sẵn sàng làm việc khi lũ lụt xảy ra


Caritas kêu gọi ủng hộ nạn nhân lũ lụt

Caritas kêu gọi ủng hộ nạn nhân lũ lụt thumbnail

Các giáo phận cần gấp tiền tài trợ cho những nỗ lực cứu trợ


Hàng cứu trợ bắt đầu đến Assam

Hàng cứu trợ bắt đầu đến Assam thumbnail

Các nhóm cứu trợ cho biết cuối cùng họ cũng có thể tiếp cận được những nơi ảnh hưởng bạo lực nặng nề nhất


« Previous Page

Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online