UCAN Vietnam Catholic Church News

chinh-quyen-moi

Cuối cùng, Timor-Leste đã có chính quyền mới

Cuối cùng, Timor-Leste đã có chính quyền mới thumbnail

Quốc hội mới sẵn sàng làm việc với Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online